De Maten Natuurpark – C-Mine Genk

Geschiedenis

De Maten is een 300 ha groot beschermd landschap en natuurreservaat in de Limburgse gemeenten Genk en Diepenbeek. De Stiemerbeek en de Heiweierbeek lopen door het gebied. Door de afdamming van de Stiemerbeek, eeuwen geleden, ontstonden in de beekvalleien lange ketens van vijvers die werden gebruikt voor het kweken van vis voor consumptie. Het gebied (536 hectare) is Europees beschermd als Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2200028 en vogelrichtlijngebied BE2200626).

C-Mine is de naam voor een ontwikkelingsproject van de voormalige steenkoolmijn van Winterslag in Genk. De naam is gekozen via een wedstrijd. De C staat voor creativiteit. Sedert 2001 bezit de stad Genk het complex.

Een deel van de mijngebouwen en -installaties is behouden gebleven en heeft monumentenstatus. De gebouwen in neoclassicistische– en neo-Vlaamse renaissancestijl dateren uit de periode 1912-1925. Erachter liggen twee schachtbokken: één uit 1916 (het oudste van Limburg) en één uit 1963, de laatste ooit gebouwd. Verder zijn het ophaal-machinegebouw en de elektriciteitscentrale van de mijn nog te bezichtigen.

Naarmate de restauratie en herinrichting vordert, vestigen zich meer en meer instellingen in C-Mine.

Geo Map

Bekijk foto's en trip via Relive

Volg ons op :
strava-logo-png-4
garmin
komoot-logo-horizontal